Neidio at y cynnwys

S4C

Cymorth

Clefyd y galon

Clefyd y galon yw un o broblemau iechyd mwyaf Cymru, gyda hyd at 6,000 o bobl yn marw bob blwyddyn. Mae'n digwydd wrth i'r prif rydwelïau coronaidd gulhau, a thrwy wneud hynny, atal llif y gwaed i'r galon - mae'r gwaed yn angenrheidiol gan mai cyhyr yw'r galon. Ceir poenau mawr yn y frest, o'r enw angina, arwydd clir o'r clefyd. Gall hyn arwain at drawiad yn y pendraw, os nad oes triniaeth i'r cyflwr.

Mae cyfuniad o ffordd o fyw a'ch etifeddiaeth enynnol yn gyfrifol am hyn i raddau helaeth.  Y cyngor gorau yw bwyta'n iach, peidio smocio, peidio goryfed a gwneud ymarfer corff rheolaidd os am gael siawns dda o osgoi'r cyflwr.

Os ydych y poeni am hyn, neu mae clefyd y galon yn rhan o'ch bywyd eisoes, ceir mwy o wybodaeth a chefnogaeth yn y dolenni isod.

Cysylltiadau defnyddiol