Neidio at y cynnwys

S4C

Mabwysiadu

Mabwysiadu yw pan mae plentyn yn cael cartref newydd, sefydlog gyda theulu. Rhaid i'r plentyn fod llai na 18 oed ac mewn sefyllfa lle nad yw dychwelyd at ei rieni yn ddewis posibl.

Mae'r broses yn un weddol hir a thrylwyr, er mwyn sicrhau'r cartref gorau i'r plentyn. Gallwch wneud cais os ydych dros 21 ac yn gallu cynnig cartref sefydlog, llawn gofal. Gallwch fod yn briod neu sengl i hyn.

Mwy o fanylion am y broses a ble i gael cefnogaeth o'r dolenni isod.

Cysylltiadau defnyddiol

  Cymdeithas Mabwysiadu a Maethu Prydain

  Un o’r prif gymdeithasau sy’n edrych ar ôl bob agwedd o fabwysiadu a maethu plant, gan sicrhau fod safonau gofal uchel a’r hyfforddiant addas yn eu lle i bawb sy’n rhan o’r broses. Mae ganddynt ddwy swyddfa yng Nghymru, sef yng Nghaerdydd a Rhyl.

  Llinell Wybodaeth Mabwysiadu

  Gwasanaeth sy'n rhoi'r wybodaeth diweddaraf am bob agwedd o fabwysiadu plant.

  Adoption UK

  Cefnogaeth i deuluoedd cyn, yn ystod ac ar ôl y broses o fabwysiadu.

  Barnados

  Asiantaeth gyda dros 100 mlynedd o brofiad o gael hyd i gartrefi newydd i blant.

  Family Lives

  Mae Faily Lives yn llinell cymorth sy'n cael ei staffio gan rieni, yna i bwy bynnag sy'n edrych ar ôl plentyn mewn rôl rhiant, yn cynnwys llys-rieni, neiniau a theidiau, rhieni sengl neu rieni sydd wedi mabwysiadu. Cynigir cefnogaeth a gwybodaeth ar bob math o bynciau, yn cynnwys bwlio, ymddygiad, trais rhywiol, addysg, alcohol a chyffuriau.

  • Rhif ffôn: 0808 800 2222 (7am-Hanner Nos)
  • Ffôn testun: 0800 783 6783
  • Ymweld â'r wefan

  Plant yng Nghymru

  Sefydliad plant ymbarel cenedlaethol yng Nghymru. Maent yn hyrwyddo buddiannau a gweithredu i wella'r sefyllfa i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Nghymru. Cyngor, dolenni defnyddiol a newyddion i rieni a mudiadau.

  DirectGov - Mabwysiadu a maethu

  Gwybodaeth swyddogol am faethu a mabwysiadu o lywodraeth y Deyrnas Unedig.