Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Gwenyn yn Pigo

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw byddwn yn clywed pam mae gwenyn yn pigo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Boj - Doctor Daniel

Mae Daniel a Boj yn chwarae bod yn feddygon. Pan mae Dr Wff yn anafu ei bawen, maent yn cael cyfle i ymarfer ar glaf go iawn. Ond sut byddant yn llwyddo i fynd ag ef adref?

 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Igam Ogam - Dwi Eisiau bod yn fawr!

Mae Igam Ogam eisiau bod yn ferch fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Marcaroni - Abercwtch

Mae Marcaroni'n cael trafferth i gysgu. Mae o'n sylweddoli'i fod o wedi colli'r ffordd i Abercwtch. Dydi o ddim yn gwybod sut i fynd i'r pentre' perffaith - pentref ei freuddwydion! Gyda help Oli a Do a Re, heb anghofio Lwli Lw - tybed a all Marcaroni gyfansoddi can aiff a fo i Abercwtch?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Bobi Jac - Yn Goglais Traed

Mae Bobi Jac a Martha Mwnci yn goglais traed ar antur drofannol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Stiw - Newyddion Stiw

Mae Stiw'n creu ei bapur newydd ei hun, ond tydi dod o hyd i stori dda ddim yn hawdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Twt - Twt yn Gweld Sêr

Mae Twt wrth ei fodd yn dysgu am y sêr gan yr Harbwr Feistr. Mae'n clywed bod modd canfod eich ffordd yn y nos wrth eu dilyn. Mae HP yn cynnig sialens i Twt. Mae'r ddau am gyfeiriannu yn y nos - Twt wrth ddilyn y sêr a HP gyda pheiriant arbennig ar ei gwch

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim ishio tacluso

Mae'r Dywysoges Fach yn flin ei bod yn gorfod rhoi ei theganau i gadw tra ei bod yng nghanol chwarae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Nico Nôg - Llwgu!

Mae Nico ar lwgu am ei fod wedi gorfod gadael y cwch ben bore i fynd i'r pentref efo Mam, cyn cael cyfle i gael brecwast. Tybed ble bydd o'n dod o hyd i rywbeth blasus i'w fwyta?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Bing - Hud Disglair

Mae Bing yn mynd i chwarae gyda Swla sydd yn brysur yn chwarae gêm o 'hud disglair'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:55 Ti Fi a Cyw - IsabelChwarae yn y Swyddfa

Rydyn ni yn y gweithle'r wythnos hon ac mae'n rhaid i fam Isabel ddyfalu pa luniau mae hi'n eu tynnu ar y cyfrifiadur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Guto Gwningen - Hanes Ffrind Newydd Nel Gynffo

Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg, ac mae'n rhaid i Guto fynd ar frys i ddod o hyd i'w chwaer fach cyn i Hen Ben gael gafael arni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Tili a'i ffrindiau - Y Gem Dawel

Mae Tili yn dyfeiso gêm cadw'n dawel i gael llonydd i ddarllen, ond mae 'r ffrindiau yn dal i fod yn dawel ar ôl iddi orffen ei llyfr! Sut y gwnaiff eu perswadio i fod yn swnllyd eto?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Plant y Byd - Ethiopia a Gogledd Canada

Yn y rhaglen hon teithiwn i ddwy wlad gyferbyniol. Yn gynta', awn i fynyddoedd Ethiopia i gwrdd â merch fach chwech oed o'r enw Maza cyn teithio i oerni Ogledd Canada i gwrdd â merch fach arall chwech oed o'r enw Kirima. Dwy ferch, dwy ffordd o fyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Heini - Yn yr Ysgol

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn mynd yn ôl i'r ysgol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Nodi - Morus a'r Doliau

Mae Beti Bwt a'r Doliau Bapur yn creu merlogampau bychan i Morus.

Content options

10:00 Eisteddfod yr Urdd 2016 - Croeso i'r Steddfod

Anni Llyn fydd yn eich croesawu i fore cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir y Fflint 2016. Bydd Trystan Ellis-Morris ac Alex Humphreys yn crwydro'r maes ac yn siarad â'r ymwelwyr. Ymunwch â'r criw ar gyfer y Seremoni Agoriadol, cystadlu cynnar y rhagbrofion a'r holl newyddion a gwybodaeth ar fore cynta'r Eisteddfod.

Content options

11:00 Eisteddfod yr Urdd 2016 - Bore o'r Steddfod

Anni Llyn fydd yn cyflwyno cystadlaethau cynta'r bore o lwyfan Eisteddfod yr Urdd lle bydd y sylw pennaf ar blant iau'r ysgolion cynradd.

Content options

14:30 Eisteddfod yr Urdd 2016 - Seremoni'r Dydd

Darllediad byw o brif Seremoni'r dydd: Cystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed. Meistr y Ddefod yw Eilir Owen Griffiths ond pwy fydd yn plesio'r beirniad Gareth Glyn? Iwan Griffiths fydd yn cyflwyno.

Content options

15:00 Newyddion S4C - Seremoni'r Dydd

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Eisteddfod yr Urdd 2016 - Prynhawn o'r Steddfod

Mae'r cystadlu yn parhau a'r prynhawn yn cyrraedd ei uchafbwynt gyda chystadleuaeth y Corau Bl. 6 ac Iau ac wedyn cyffro'r canlyniadau llwyfan. Iwan Griffiths fydd yn cyflwyno ac Alex Humphreys yn crwydro'r maes.

Content options

18:00 Pwy Geith y Gig? - Swnami

Erioed wedi breuddwydio am fod mewn band? Lara Catrin fydd yn teithio Cymru yn chwilio am dalent cerddorol i greu un band newydd arbennig. Y tro yma, 'da ni yn Ysgol y Gader, Dolgellau pan fyddwn ni'n clywed mwy am y band Swnami. 1/8

Content options

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Pethe - Fi a Mistar Urdd

Ar ddechrau Eisteddfod yr Urdd 2016, cyfle arall i glywed stori sefydlu'r cymeriad Mistar Urdd gan Wynne Melville Jones. Cawn glywed ei bwysigrwydd i ddatblygiad Yr Urdd wedi cyfnod cythryblus i'r mudiad ar ddiwedd y 1960au.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno - Gwobrau Tir na n'Og 2016

Ers deugain mlynedd bellach, mae Gwobr Tir na n'Og wedi rhoi sylw i'r gorau o lenyddiaeth plant Cymru. Mewn rhaglen arbennig o 'Heno', byddwn ni'n olrhain hanes y wobr, yn gweld pa lyfrau plant sydd wedi dod i'r brig eleni, ac yn clywed gan rai o blant Cymru - y beirniaid mwyaf gonest gewch chi!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Eisteddfod yr Urdd 2016 - Uchafbwyntiau'r Dydd

Ymunwch â Heledd Cynwal am holl uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint. Cawn flas hefyd ar gystadleuaeth y Gân Actol Bl. 6 ac Iau a holl newyddion a chanlyniadau'r dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Ar y Ffordd i'r Ffwti yn Ffrai

Gyda thîm pêl-droed rhyngwladol Cymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016 yn Ffrainc mae'r cyflwynydd Dylan Ebenezer a'r cyn chwaraewr rhyngwladol Malcolm Allen ar grwydr i Bordeaux, Lens a Toulouse, lleoliadau gemau Grwp B Cymru yn y gystadleuaeth. Mae'r tair dinas yn wahanol iawn i'w gilydd a bydd y wibdaith hwyliog yn llawn gwybodaeth ddifyr ac awgrymiadau defnyddiol am bethau i'w gweld a gwneud ymhob un ohonyn nhw. Bydd y ddau'n cwrdd ag ambell gymeriad lliwgar, blasu'r bwyd a diod lleol ac yn profi ambell i beth annisgwyl. Bydd Dyl a Malcs hefyd yn ymweld â Dinard yn Llydaw a'r gwesty fydd yn gartref i garfan ryngwladol Cymru yn ystod y bencampwriaeth.

 • Isdeitlau Saesneg
21:43 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:45 Clwb Rygbi - Rownd Derfynol

Cyfle i weld holl gyffro rownd derfynol y Guinness PRO12 wrth i Leinster herio Connacht yng Nghaeredin.

Content options
22:43 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:45 Eisteddfod yr Urdd 2016 - Uchafbwyntiau'r Dydd

Ymunwch â Heledd Cynwal am holl uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint. Cawn flas hefyd ar gystadleuaeth y Gân Actol Bl. 6 ac Iau a holl newyddion a chanlyniadau'r dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:18 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video