Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Stiw - Stiw'n Cyfadde'

Mae Stiw yn torri car rasio Steff yn ddamweiniol ac yn cyfadde' wrth ei ffrind beth sydd wedi digwydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Twt - Twt a'r Argyfwng Hufen Ia

Mae'n ddiwrnod hyfryd o haf ac mae'r Harbwr Feistr yn penderfynu tanio ei fan hufen iâ, Mistar Rhewllyd. Yn anffodus does dim olew ynddi ac mae'r Harbwr Feistr yn danfon Twt i 'nôl llwyth o'r garej. Yn ei frys i gwblhau'r dasg a dychwelyd yn ôl i fwynhau'r hufen iâ, mae'r llwyth yn troi ac yn cael ei arllwys i'r môr. Mae'n ras yn erbyn amser i achub anifeiliaid y môr rhag yr olew sy'n lledu ar draws y dwr. Gyda gwaith caled a chymorth ei ffrindiau, mae Twt yn achub y dydd. Mae'r criw'n dathlu gyda hufen iâ hyfryd Mistar Rhewllyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio help

Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwneud pethau ei hun heb gymorth gan neb.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Dona Direidi - Heti 1

Yr wythnos hon mae Heti a Jaff y ci yn galw draw i weld Dona Direidi. Mae Dona eisiau ci anwes felly mae Heti yn dangos iddi sut i ofalu am gi. Mae'n rhaid bwydo'r ci, golchi'r ci ac wrth gwrs mynd â'r ci am dro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - IsabelAdegau'r Dydd

Plant sy'n rheoli'r gemau yn y gyfres hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion i siarad Cymraeg. Mae'n rhaid i fam Isabel ddyfalu pa gyfarchion i'w dweud ar wahanol adegau o'r dydd heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Guto Gwningen - Hanes y Ddihangfa Fawr

Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achub ei ffrindiau i gyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Tili a'i ffrindiau - Y Dywysoges Tili

Mae Tili'n diflasu wrth iddi hi a Fflur wisgo fel tywysogesau. Mae'r bechgyn yn cael llawer mwy o hwyl wrth fod yn farchogion. Ond pwy yw'r mwyaf dewr yn y diwedd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Byd Carlo Bach - Carlo ar Flaenau ei Draed

Mae Carlo'n darganfod pa mor anodd yw dawnsio bale.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Jen a Jim Pob Dim - Y Bel Coll

Mae Cyw, Plwmp a Deryn wedi colli eu pêl tennis ac felly'n methu parhau â'u gêm. Tybed a fydd gan Jim rywbeth siâp sffêr - fel y bêl tenis - yn ei fag Pob Dim?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Nodi - Y Sioe Ffasiynau

Mae'r Doliau Papur yn brysur yn creu gwisgoedd prydferth ar gyfer sioe ffasiwn.

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Sgwarnog yn Hopian

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed mae Sgwarnog yn hopian.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Boj - Y Parc Gorau

Mae Boj a'i ffrindiau yn helpu tacluso'r Hwylfan Hwyl. Mae'r Maer yn dod i feirniadu Cystadleuaeth Y Parc Gorau, gwobr mae Mr Clipaclop erioed wedi'i hennill. Ond pan mae'r sbwriel yn disgyn oddi ar gerbyd Mr Clipaclop mae angen syniad Boj-a-gwych i guddio'r llanast a throi'r Hwylfan Hwyl i barc teilwng o'r wobr gyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Igam Ogam - Methu Cysgu

Dydy Igam Ogam ddim yn gallu cysgu, felly rhaid i bawb arall fod ar ddihun hefyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Tŷ Cyw - Dydd neu Nos

Mae'r dydd a'r nos yn digwydd yr un pryd yn Nhy Cyw heddiw ac mae'n drysu pawb! Ymunwch â Gareth a gweddill y criw wrth iddynt geisio datrys y broblem.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Un Tro - Rapynsel

Mae Rapynsel yn chwedl draddodiadol o'r Almaen ymhlith casgliad gan y Brodyr Grimm a argraffwyd gyntaf yn 1812. Yn yr addasiad hwn mae Rapynsel yn breuddwydio am gael dianc o'r twr a'r hen frenhines gas. Ond pwy fydd yn ei hachub?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Y Teulu Mawr - Dewch at Eich Gilydd

Cyfres gartwn i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Oli dan y Don - Ffrindiau Gorau

Mae Sid a Crannog yn cweryla ond mae Oli, gyda chymorth y Warden, yn trefnu ras sy'n dod â'r ddau yn ôl at ei gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Cled - Siapiau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Darllen 'Da Fi - Dwy Droed Chwith

Martyn Geraint sy'n darllen stori am fachgen bach anabl yn dringo i ben twr castell, ac yn trechu ei ofnau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Tecwyn y Tractor - Diwrnod Marchnad

Wrth fynd i fusnesu yn y lôn, caiff Tecwyn ei gario gyda'r wyn i'r farchnad!

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Stiw - Tylwyth Teg a Mor-ladron

Tra bod nhw'n chwarae yn y parc mae Stiw ac Esyllt yn ffraeo ynglyn â pha gemau sydd i ferched, a pha rai sydd i fechgyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Twt - Bwystfil y Mor

Mae 'Rhen Gerwyn yn mwynhau sôn am ei anturiaethau ar y môr ac yn codi ofn ar Twt wrth sôn am fwystfilod môr. Does dim y fath beth â bwystfilod y môr yn ôl Twt ond cyn pen dim, mae rhywbeth - neu ryw rai - yn gwneud iddo ail ystyried.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim yn licio Taranau *x*

Mae'r Dywysoges Fach yn archarwres ac yn ofni dim, ond mellt a tharanau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Dona Direidi - Tigi 1

Yr wythnos hon mae ffrind gorau Dona Direidi, Tigi, yn dod i chwarae. Mae'r ddwy yn penderfynu creu breichled gyfeillgarwch i ddangos wrth ei gilydd eu bod yn ffrindiau mawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - GabrielLluniau Cyw

Plant sy'n dysgu oedolion i siarad Cymraeg gyda gemau llawn hwyl. Heddiw, Gabriel sy'n rhoi cyfarwyddiadau i'w fam wrth iddi dynnu lluniau o gymeriadau Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Fflic a Fflac - Tatws

Mae Fflic, Fflac a Lyn yn ôl yn y cwtch ac yn gwneud celf a chrefft gan ddefnyddio tatws i brintio. Trwy rapio, fe ddysgwn wedyn am datws gwahanol i'w bwyta. Bydd Ceri'r cyflwynydd yn ymuno â'r criw yn yr ardd hefyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Jen a Jim Pob Dim - Y Brogaod

Mae 'na swn crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. Maen nhw'n dyblu mewn niferoedd o hyd! A fydd digon o le i'r holl frogaod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Rapsgaliwn - Tatws

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Darllen 'Da Fi - Sglod a Blod

Bydd Sali Mali yn adrodd stori am Sglod y ci yn dysgu sut i fyw'n iach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:55 Ti Fi a Cyw - RohanYr Ardd

Plant sy'n rheoli'r gemau dysgu yn y gyfres hwyliog hon. Mae Rohan a'i fam ar helfa drysor yn yr ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Ffilm gan ddisgyblion Ysgol y Creuddyn a sgwrs gyda'r chwaraewyr rygbi proffesiynol Steffan Hughes a Gareth Thomas sydd hefyd yn creu celf fodern ar gyfer y ty! Hefyd, y garddwr ifanc, Huw Richards o Dregaron, fydd yn y stiwdio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Uchafbwyntiau

Rhaglen ola'r gyfres bresennol yn edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau'r rhaglenni diweddar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Gweddnewidiad i wyliwr lwcus arall; y Clwb Llyfrau a chyngor bwyd a diod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Band Cymru

Ymunwch â Morgan Jones ac Alex Humphreys yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth i fwynhau seiniau godidog byd y bandiau a chyffro'r cystadlu. Y tro hwn, bydd Band BTM, Cerddorfa Jazz y Brifddinas a Band Porth Tywyn yn cystadlu am le yn rownd derfynol Band Cymru 2016.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Bing, Dona Direidi, Yn yr Ardd, Ty Mêl, Jen a Jim Pob Dim.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Bing - Swigod

Mae Fflop yn dysgu Bing a Pando sut i chwythu swigod. Mae Pando'n cael hwyl arni mewn dim ond mae Bing yn ei chael hi'n fwy anodd ac mae'n teimlo'n rhwystredig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Dona Direidi - Twm Tisian 2

Yr wythnos hon mae Twm Tisian yn dod i weld Dona Direidi. Mae Dona wedi penderfynu esgus bod yn dywysoges ac mae'n cynnig coron i Twm Tisian er mwyn iddo fe hefyd esgus bod yn frenin. Mae'n sylweddoli yn ddigon buan nad yw bod yn frenhines yn llawer o hwyl ac mae'n penderfynu chwarae'r gêm 'delwau' yn lle.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Yn yr Ardd - Ffrind dychmygol

Mae gan Moc ffrind dychmygol o'r enw Tomi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Ty Mel - Naini'n Dysgu Gyrru

Mae'n ddiwrnod gwers gyrru cyntaf Naini ond tydy pethau ddim yn mynd yn dda iawn. Mae Morgan yn cynnig helpu hefyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Jen a Jim Pob Dim - Si So

Mae Plwmp a Deryn eisiau chwarae ar y si-so. Ond, yn anffodus, nid yw'r si-so'n gweithio'n iawn. Er i Deryn a Plwmp geisio eu gorau glas, mae Plwmp o hyd ar y gwaelod a Deryn o hyd ar y top! All Jen a Jim eu helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Crwbanod Ninja - PenMetal

Mae Donatello yn poeni bod ei offer yn rhy gyntefig i frwydro yn erbyn uwch-dechnoleg y Kraang. Felly mae o'n creu robot i frwydro yn ei le

17:25 Pat a Stan - Ffrind Newydd Pat

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
17:30 Pwy Geith y Gig? - Y Reu

Bydd un o aelodau'r panel, Iwan Fôn, yn perfformio heddiw gyda'i fand o ardal Penygroes, 'Y Reu'. Bydd pobl ifanc yr ardal a thu hwnt yn perfformio clyweliad i'w cân 'Mhen i'n Troi'. 4/8

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Gan bod Awyr Iach yn dal i ymwneud â chwmni anfoesol, mae Sheryl a chriw o'r pentrefwyr yn sefydlu llinell biced tu fas i'r siop. Ydy Iolo'n colli rheolaeth o'i OCD unwaith eto?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Caeau Cymru - Trewern Ganol

Trewern Ganol ar gyrion Llanrhaeadr-ym-Mochnant, yn Sir Drefaldwyn, fydd canolbwynt y rhaglen hon. Bydd Brychan Llyr a'r hanesydd Rhian Parry yn darganfod sawl enw diddorol o gyfnod y porthmyn wrth bori trwy hen ddogfennau ystâd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Cyfle i chi ennill hyd at £1,000 o bunnoedd yn y gystadleuaeth 'Ffansi Ffortiwn' a sgwrs gyda Daniel Evans a Rebecca Trehearn am y sioe Showboat yn y West End.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Garddio a Mwy

Cyfres am arddio a byd natur gydag Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Mae mis Mai wedi cyrraedd ym Mhont-y-Twr, mae Sioned yn plannu'r rhosod dringo ola' ar gyfer y bwa rhosod. Mae Iwan yn paratoi ar gyfer plannu hadau y tu allan, ac yn mynd ati i greu gardd berlysiau mewn lleoliad cyfleus i'r gegin. Y tu hwnt i ffiniau'r ardd, Meinir Gwilym sydd ar drywydd creaduriaid prin mewn afon ger Trawsfynydd, ac yn cyfarfod y botanegydd Dr Trevor Dines o Plantlife UK i ddysgu am brosiect chwyldroadol a chyffrous Dolydd y Coroni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

A fydd Mark yn llwyddo i ddarganfod pwy lofruddiodd Dewi? Mae Jim yn synhwyro bod Courtney yn ymddwyn yn od. Yn ddiarwybod iddo, mae hi'n mynd i gwrdd â Mathew am ddêt!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Corff Cymru: Bywyd - Baban

Mae newidiadau mawr yn digwydd i'n cyrff yn ystod ein taith trwy fywyd. Bydd y gyfres newydd hon yn edrych ar y camau pwysig sydd yn ein newid yn gyfan gwbl wrth i ni dyfu a datblygu. Yn y bennod gyntaf, cawn edrych ar fywyd baban. Bydd Dr Anwen Jones yn darganfod pa mor barod yw baban newydd-anedig ar gyfer y byd dieithr y tu allan i'r groth. Bydd Dr Katie Hemer yn teithio i Brifysgol Bangor lle maen nhw'n ymchwilio i'r ffordd mae babanod yn llwyddo i ddysgu iaith.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Sgwrs

Golwg amgen ar y penawdau gwleidyddol yng Nghymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Hacio - Hacio'n Holi

Gyda dim ond diwrnod i fynd tan Etholiad y Cynulliad 2016, bydd pobl ifanc o bob cwr o Gymru yn ceisio cael atebion i'r cwestiynau sy'n eu poeni nhw mewn rhifyn arbennig o Hacio. Sut y bydd y gwleidyddion yn ymateb i gwestiynau miniog ein cynulleidfa?

 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Meic Stevens: Oed yr Addewid

Cyfle arall i weld cyngerdd yng nghwmni Meic Stevens, y swynwr o Solfach a recordiwyd y llynedd i nodi ei ben-blwydd yn 70 oed. Gyda detholiad o 16 o'i ganeuon gorau a chyfraniadau gan gerddorion, ffrindiau ac edmygwyr o bob oed dyma gyfle i fwynhau Meic ar ei orau ac yntau wedi cyrraedd oed yr addewid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video